Strona głównaZaproszenie do udziału w olimpiadzie języka niemieckiego

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie języka niemieckiego. 2016-02-02 15:23.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie studentów i ich nauczycieli Zespół Lektorów Języka Niemieckiego SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach wbrew wcześniejszym zapowiedziom organizuje w bieżącym roku akademickim 2015/2016 XI Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla Studentów Uczelni Technicznych.

Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się na uczelniach macierzystych studentów 4.03.2016 o godzinie 15.30.
Prosimy o zgłoszenia studentów do dn. 25.02.2016, a po pierwszym etapie o przesłanie prac i wyników terminie 2 tygodni. Wyniki zostaną opublikowanie na naszej stronie internetowej w zakładce „Olimpiada Języka Niemieckiego”. Tam znajdą Państwo także regulamin i aktualne informacje.

Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą brać udział studenci, którzy po pierwszym stopniu studiów otrzymują tytuł inżyniera.

Ogólnopolski finał Olimpiady odbędzie się w siedzibie SPNJO w Gliwicach 13 maja o godz. 11.00.

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie!

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady
Gabriela Szewiola

W zwiazku z tym prosimy zgłaszać się pocztą elektroniczną do lektorów języka niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej do dnia 24.02.2016 r. podając:

  • nazwisko, imię
  • rok i stopień studiów
  • wydział
  • kierunek studiów
  • numer legitymacji studenckiej
  • adres mailowy
  • czy potrzebne jest zwolnienie z zajęć w dniu 4.03.2016.

I Etap   (pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny)

Termin: piątek, 4.03.2016r., godzina 15.30.

Czas trwania: 90 minut

Miejsce: P6-20, Studium Języków Obcych

Regulamin

Regulamin Olimpiady dostępny na stronie: https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx

Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga