Strona głównaXII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższych Uczelni Technicznych

XII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższych Uczelni Technicznych. 2016-11-09 12:38.

Organizatorem XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej

w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.

 

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera. Na każdy z etapów Olimpiady uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją studencką.

Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

Olimpiada składa się z dwóch etapów.

 

Etap I - w macierzystych uczelniach


Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny.

Termin: piątek, 25.11.2016 r., godz. 15:30. 

Czas trwania: 90 minut

Miejsce: Politechnika Opolska, Studium Języków Obcych, P6 - 20

 

Zgłoszenia

Prosimy zgłaszać się pocztą elektroniczną do lektorów języka niemieckiego do dnia

15 listopada 2016 r. podając:

  1. nazwisko, imię
  2. rok studiów
  3. stopień studiów                                                                                
  4. wydział
  5. kierunek studiów
  6. numer legitymacji studenckiej
  7. adres mailowy           
  8. czy potrzebne jest zwolnienie z zajęć w dniu 25.11.2016.              

Wszystkie informacje dotyczące XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych udostępnione są na stronie internetowej SJO Politechniki Śląskiej:

 

 

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna%20Og%C3%B3lnopolskiej%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx

                       

 

Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga