Strona głównaXVIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych . 2016-11-09 12:36.

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej

Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych, organizowanej przez

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. 

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, ogólnego słownictwa technicznego, oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego wśród studentów uczelni technicznych. Promuje rywalizację, motywuje do pogłębiania wiedzy oraz dostarcza umiejętności przydatnych na rynku pracy.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczestnicy poprzednich Olimpiad Języka Angielskiego

 

za wyjątkiem laureatów z miejsc od 1 do 5. W Olimpiadzie mogą brać również udział

 

doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących

 

z krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym.

 

Studenci chętni do wzięcia udziału w olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się

 

 

u swoich lektorów lub u mgr J. Tokarskiej- Kozłowskiej do dnia 20 listopada. Liczba

 

miejsc ograniczona – 30 osób.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

Etap I w Opolu (Politechnika Opolska) odbędzie się w piątek 2.12.2016 w godzinach 15.15-17.15 (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy).

Są to eliminacje wewnątrzuczelniane pisemne, bazujące na teście przygotowanym

 

w CJK PP w Poznaniu. Zarówno w eliminacjach wewnątrzuczelnianych, jak i w finale

 

obecne będą elementy języka technicznego.

 

Etap II w  Poznaniu w dniach :21-22.04.2017

 

Eliminacje pisemne: piątek, 21.04.2017 , godz. 12.00-14.00-część pisemna (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy);

 

Eliminacje ustne: piątek, 21.04.2017 r. od godziny 15.15;

 

Finał - Prezentacje: sobota 22.04.2017 r. godz 9.00 wyłonienie laureatów.

 

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu są zobowiązane do przygotowania prezentacji w formie multimedialnej.

 

Temat tegorocznej prezentacji:

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” Ralph Waldo Emerson

 

mgr Joanna Tokarska-Kozłowska

(koordynator ds.olimpiady)

j.tokarska-kozlowska@po.opole.pl