Strona głównaKursy komercyjne

Kontakt

Informacji o kursach udziela Tamara Pochopin

Kontakt e-mail: kursy.sjo@po.opole.pl oraz t.pochopin@po.opole.pl

Nr konta do wpłaty

Opłatę za kurs należy uiścić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu na poniższy rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu 
ul. Osmańczyka 15 
45-027 Opole 
nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

UWAGA:

Wypełniając druk przelewu, w rubryce "Tytułem" wpisz dane według wzoru:
Opłata za kurs języka…: symbol kursu…, uczestnik … (imię i nazwisko)

np.: Opłata za kurs języka angielskiego, SzW, uczestnik: Jan Kowalski

 

Symbol kursu można znaleźć na www.sjo.po.opole.pl w zakładce "OFERTA”.

 

Umowa

.

Oferta

Oferta kursów językowych na semestr letni 2017/2018 

 

Jeśli w poniższej ofercie nie ma kursu, który odpowiada Państwa potrzebom, prosimy o zgłoszenie swojej propozycji na adres e-mail: kursy.sjo@po.opole.pl

Osoby kontynuujące naukę ponownie muszą przejść przez procedurę zapisów. Do kursów kontynuacyjnych mogą dopisywać się nowe osoby.

Aby sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego można samodzielnie wykonać test diagnostyczny i sprawdzić jego interpretację w kluczu do testu diagnostycznego. Ułatwi to zapisanie sie do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. Test został udostępniony Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej przez wydawnictwo Macmillan.

Standardowo wszystkie kursy obejmują 30h w semestrze i odbywają się trybem jeden lub dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.


Języki i poziomy zaawansowania dostępne w ofercie:

 

Według języków i poziomów:

 

Język angielski– poziom podstawowy:

 1. dla całkiem początkujących (BŚ3)

2. kontynuacyjny początkujący na poziomie A1/A2 (DR1)

3. kontynuacyjny dla początkujących A2, grupa zamknięta (SW1)

 

Język angielski - poziom średniozaawansowany:

 1. kontynuacyjny B1+ (MD1)

2. kontynuacyjny B1 na Mikołajczyka (MD2)

3. kontynuacyjny B1+ dla pracowników Biblioteki (WM1)

4. pomostowy (BŚ1)

5. pomostowy dla studentów z Europy Wschodniej (BŚ2)

6. pomostowy (MD4)

7. pomostowy (JJ1)

8. przygotowujący do konkursu przedmiotowego (BK1)

 

Język angielski -poziom średniozaawansowany wyższy:

 1. przygotowanie do egzaminu FCE (BK2)

2. przygotowanie do egzaminu FCE (MSo2)

3. przygotowanie do egzaminu BEC (MSo1)

4. English for Work, Socializing and Travel na poziomie B2+ (WM2)

5. kurs konwersacyjny ogólny na poziomie B2+ (TP1)

 

 

Język angielski- poziom zaawansowany:

  1. kontynuacyjny na poziomie C1 (MD3)

 

Język niemiecki – poziom podstawowy:

  1. kontynuacyjny na poziomie A1 (AK1)

 

Język hiszpański – poziom podstawowy

  1. dla początkujących kontynuacja poziomu A1/A2 (MHG1)

  2. dla początkujących kontynuacyjny na poziomie A1+ (MHG2)

  3. dla początkujących na ul. Luboszyckiej (MHG3)

 

 Język rosyjski – poziom podstawowy

  1. dla początkujących na poziomie A0 (JJ3)

  2. dla początkujących kontynuacyjny na poziomie A1 (JJ3)

 

 Język rosyjski - poziom średniozaawansowany

  1. dla powracających do nauki języka na poziomie B1 (JJ4)

 

 

Według przeznaczenia kursów:

 

 

1. For Erasmus students – Polish Language Course (BŚ5)

 

2. Dla słuchaczy Akademii Młodych Serc :

- język angielski – WM3

- język niemiecki – AK2

 

3. Kursy pomostowe :

 Z jęz angielskiego – BŚ1

Z jęz. angielskiego dla studentów z Europy Wschodniej – BŚ2

Z jęz. angielskiego – MD4

Z języka angielskiego – JJ1

 

4. Kursy przygotowawcze do egzaminów :

 z jęz. angielskiego przygotowujący do FCE – BK2

z jęz. angielskiego przygotowujący do FCE – MSo2

z jęz. angielskiego przygotowujący do BEC – MSo1

 

5. Konwersacyjny – z jęz. angielskiego na poziomie B2 – TP1

 

6. Kurs „szyty na miarę”- kurs, którego poziom i intensywność zależą od kursantów – BŚ4

 

7. Dla studentów z Europy Wschodniej – kurs pomostowy z jęz. angielskiego – BŚ2

 

8. Przygotowujący do konkursu przedmiotowego z jęz. angielskiego – BK1 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Zapisy
  2. Opis