Strona głównaOgólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego. 2014-11-18 21:01.

 Co roku zapraszamy studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, którą Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej organizowało w tym roku już po raz XIII.

I etap konkursu, test pisemny, odbywa się zawsze w uczelniach macierzystych w ostatnim tygodniu listopada lub pierwszym tygodniu grudnia (liczba miejsc ograniczona).

Studenci proszeni są przez swoich lektorów o przysłanie danych, które póżniej przesyłane są koordynatorowi ds. olimpiady.

Dane należy wypełnić według tabeli:

 

Nazwisko

Imię

Punkty I etap pisemny

Data urodzenia

Numer indeksu

Wydział

Kierunek

Tryb studiów

Nazwisko lektora

Uczelnia

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

 

Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie internetowej SJO Politechniki Poznańskiej: http://www.dfl.put.poznan

 Ostatnie lata wykazały bardzo owocną współpracę naszych studentów i lektorów, wynikiem której było wielokrotne zdobywanie tytułów laureata. W latach 2012 i 2011, był to pan Michał Gawlas (opiekun: mgr Joanna Tokarska-Kozłowska). Laureatami w roku 2012 byli również pan Błażej Tustanowski (opiekun: dr Bogusław Kubiak) i pan Maciej Habant (opiekun: mgr Katarzyna Sojka).        

Opracowała: Koordynator ds. olimpiady mgr Joanna Tokarska -Kozłowska


 

 

Poniżej opis udziału naszych studentów w poszczególnych edycjach Olimpiady poczynając od najnowszej. 

 

Ogromny sukces językowy naszych studentów - finał XV edycji Olimpiady

 

9 maja 2014 w Centrum Języków i Kultury Politechniki Poznańskiej odbyła się pierwsza część etapu finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wyższych Uczelni Technicznych, celem której było wyłonienie 10 osób, laureatów XV edycji tejże Olimpiady. Wzięło w niej udział199 studentów z 16 wyższych uczelni technicznych z całej Polski. 89 finalistów przyjechało do Poznania na dwudniowy, dwuetapowy finał - pisemny i ustny. Politechnikę Opolską reprezentowała jedna studentka i dwóch studentów: pani Karolina Danielewicz studentka Wydziału Budownictwa oraz pan Michał Gawlas i pan Radosław Sołdański studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

 

Druga część etapu finałowego - część ustna, jaką były prezentacje multimedialne zatytułowane „ My formula for success in professional life”, odbyła się 10 maja 2014.

 

Do ścisłego finału, a tym samym do grona laureatów, dostały się dwie osoby z naszej uczelni – pan Michał Gawlas oraz pan Radosław Sołdański .

 

Studenci odnieśli wielki sukces! Pan Michał Gawlas nie tylko zdobył 1. miejsce ale został również nagrodzony tytułem Największego Entuzjasty Olimpiady ze względu na wielokrotny udział w tym konkursie językowych.Pan Radosław Sołdański zajął bardzo wysokie 5. miejsce.

 

Atrakcyjne nagrody dla laureatów ufundowało wielu sponsorów, w tym również nasza Politechnika Opolska.

 

Mgr Joanna Tokarska-Kozłowska, koordynator ds. olimpiady z ramienia Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, została zaproszona przez organizatorów do uczestniczenia w pracach komisji oceniającej prezentacje laureatów, jako ekspert była również członkiem jury oraz miała przyjemność wręczania nagród wyróżnionym studentom.   

 

                                                                                          Opracowała: mgr Joanna Tokarska- Kozłowska


 

 

 

 XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyzszych Uczelni Technicznych

Za nami pierwszy etap  XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej corocznie przez Politechnikę Poznańską.

W dniu 6 grudnia 2013 pod patronatem Studium Języków Obcych  do zmagań przystąpiło 26 studentów naszej uczelni.

Komisja pod przewodnictwem mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej, pełniącej po raz kolejny funkcję koordynatora ds. Olimpiady ze strony Politechniki Opolskiej, wyłoniła kandydatów do  II etapu. W gronie  pięciu najlepszych finalistów znaleźli się:

1. Michał Gawlas             WEiA    /podopieczny mgr Danuty Rydzak/

2. Radosław Sołdański     AiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

3. Karolina Danielewicz   Bud      /podopieczna mgr Kingi Pietrzykowskiej-Mróz/

4. Bartłomiej Wudecki     WIPiL  /podopieczny mgr Miłosławy Sokołowskiej/

5. Piotr Banach               TiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

 

W pracach komisji uczestniczyli również  mgr Bożena Kołada,  mgr Wiesław Mróz oraz mgr Ilona Płaneta.

Z przyjemnością notujemy, że Olimpiada Języka Angielskiego cieszy się wielkim zainteresowaniem   ze strony studentów, których poziom wiedzy znacznie wykracza poza program nauki języka angielskiego.

Pragniemy również przypomnieć, że zeszłoroczni finaliści I etapu Olimpiady znaleźli się w czołówce laureatów  zeszłorocznej XIV Olimpiady, spośród których  Maciej Habant /opiekun: mgr Katarzyna Sojka/ zajął I miejsce w skali kraju.

Opracowała: mgr Ilona Płaneta 


Poniżej przedstawiamy sylwetkę laureata olimpiady z roku 2013:

MACIEJ HABANT (ur. 14 listopada 1992 r.) uczęszczał do I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu, gdzie zdobył średnie wykształcenie w klasie o profilu matematyczno – informatycznym.

Egzamin dojrzałości zdał w roku 2010, a wybranym językiem obcym w ramach przedmiotów maturalnych był język angielski na poziomie rozszerzonym.

Jego zainteresowania skupiają się wokół takich obszarów wiedzy, jak kultura krajów anglojęzycznych, języki obce, najnowsze osiągnięcia technologiczne, szczególnie w dziedzinie informatyki, elektroniki i robotyki, co udowodnił poprzez dokonanie wyboru rodzaju uczelni wyższej oraz kierunku studiów.

Pan Maciej Habant jest obecnie studentem drugiego roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i kontynuuje naukę na kierunku Automatyki i Robotyki.

Dnia 7 grudnia 2012 r. przystąpił do pisemnych eliminacji w ramach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Uczelni Technicznych, które odbyły się w siedzibie SJO Politechniki Opolskiej i zakwalifikował się do drugiego, a następnie finałowego etapu zmagań przeprowadzonych przez Organizatora – Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Ostatni etap Olimpiady miał miejsce 27 kwietnia 2013 r., przyjmując formę prezentacji multimedialnej, odnoszącej się do tematu wyzwań stojących przed światem współczesnym. Temat w oryginale brzmiał: “Challenges that our contemporary world faces”.

Student Politechniki Opolskiej - Maciej Habant, w drodze rywalizacji i po zamknięciu końcowej fazy Olimpiady, został jej laureatem, zdobywając pierwsze miejsce w skali kraju.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!