Strona głównaOlimpiady

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

 Co roku zapraszamy studentów naszej uczelni do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej. 


 IX Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Wiemy kto się zakwalifikował do II etapu olimpiady!

Na początku roku  nadeszły bardzo miłe dla nas wiadomości ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które jest organizatorem IX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego Wyższych Uczelni Technicznych. Aż ośmioro naszych studentów – najwięcej ze wszystkich uczelni biorących udział w tegorocznych zmaganiach językowych, zakwalifikowało się do II etapu.

W pierwszym etapie uczestniczyło 160 studentów z 13 uczelni technicznych z całego kraju. Politechnika Opolska wystawiła, tradycyjnie już, najliczniejszą reprezentację, gdyż swoich sił w teście gramatyczno-leksykalnym z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz języka technicznego postanowiło spróbować 48 studentów. Liczba uczestników oraz osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu językiem niemieckim i jego wysokim poziomie wśród studentów naszej Uczelni.

 Finał Olimpiady będzie miał miejsce16.05.2014 w SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Oprócz sprawdzianu pisemnego jego uczestnicy będą musieli przystąpić również do części ustnej. Życzymy powodzenia naszym reprezentantom i jak zawsze liczymy na miejsca w gronie laureatów!

Lista naszych uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:

1. Weronika Nagło

2. Monika Kapinos

3. Mateusz Ludwig

4. Rafał Kołodziej

    5. Michał Hehmueler

     6. Bernadetta Herzog

7. Tomasz Reinert

8. Stefan Wiesner 

Przygotował: dr Bogusław Kubiak


 

48 studentów Politechniki Opolskiej przystąpiło w piątek 29.11.2013  do I etapu IX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Studenci musieli się zmagać z  niełatwym testem, za który można było uzyskać 53 punkty. Najlepsza dwudziestka przedstawia się następująco:

1. 

Weronika Nagło

WIPiL

  46,5

   88

2. 

Monika Kapinos

WB

  45,5

   86

3.

 

Mateusz Ludwig

WM

  45,5

   86

4

Rafał Kołodziej

WEAiI

  45

   85

5

Michał Hehmueler

WB

  44,5  

   84

6

Bernadetta Herzog

  44

   83

7

Tomasz Reinert

WB

  44

   83

8

Stefan Wiesner

WB

  44

   83

9

Michał Jaroń

WM

  43,5

   82

10

Martin Logiewa

WB

  43,5

   82

11

Robert Logiewa

WM

  43,5

   82

12

Dominika Krajczy

WIPiL

  43

   81

13

Waldemar Przemus     

WIPiL

  42,5

   80

14

Sara Wojciech

WB

  42,5

   80

15

Paweł Woszczycki

WB

  42,5

   80

16

Kamil Schynol

WB

  41

   77

17

Patryk Knura

WB

  40,5

   76

18

Martin Małęcki

WM

  40

   75

19

Bernard Nowak

WEAiI

  40

   75

20 

Dżesika Galler          

WB

  39,5

   75

O tym, kto przechodzi do II etapu, dowiemy się najpóźniej  31.01.2014 od organizatora olimpiady, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach .

Ciekawe, ile osób dostanie się do II etapu? Jedno już jest pewne: cała dwudziestka ma zapewnioną ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego za ten semestr.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie! 


Etap II (część ustna i pisemna) odbedzie się 16.05.2014 na terenie SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Bliższe informacje:

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx

Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga


 

 VIII Ogólopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

17 maja 2013r. odbył się już VIII finał tej olimpiady, reprezentowany przez liczny zespół studentów naszej Uczelni, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach uczelnianych, jakie jesienią ubiegłego roku zostały zorganizowane pod opieką dr Waldemara Gakana. Ich mottem były znane słowa Goethego: „Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”.

Finał tej olimpiady składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała, oprócz języka technicznego, również wybrane zagadnienia wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Wyniki uzyskane z części pisemnej pozwoliły zakwalifikować się 20 osobom do części ustnej, która dotyczyła różnorodnych zagadnień współczesnego świata. W ten sposób wyłoniono 5 laureatów tegorocznej olimpiady, której zwycięzcą został Sebastian Kampa (WIPiL). W gronie laureatów znalazł się również Benjamin Kokott (AiR) z piątą lokatą, który był podopiecznym dr W. Gakana.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie są to pierwsze i jedyne olimpijskie sukcesy tych młodych ludzi, gdyż w poprzednich olimpiadach większość z nich również uzyskała status laureata. Ponadto, aby odnieść sukces w takiej materii jak olimpiada języka obcego, należy wykazać się nie tylko umiejętnością poprawnego przekazania komunikatów ale również znajomością zawiłości terminologii języka technicznego, niuansów gramatyczno – leksykalnych czy umiejętnością dokonywania analizy wiadomości czytanych oraz tych podanych drogą słuchową. Jak widać, jest to wiedza i sprawności, które wymagają od słuchaczy dużego nakładu pracy i rozległej wiedzy realioznawczej i merytorycznej więc swój sukces zawdzięczają również umiejętnościom dydaktyczno – językowym prowadzących ich wykładowców.

Wszystkim gratulujemy bardzo serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów!


Więcej informacji na temat olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Śląskiej www.pols.pl

 opracowała: mgr Tamara Pochopin

 

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

 Co roku zapraszamy studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, którą Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej organizowało w tym roku już po raz XIII.

I etap konkursu, test pisemny, odbywa się zawsze w uczelniach macierzystych w ostatnim tygodniu listopada lub pierwszym tygodniu grudnia (liczba miejsc ograniczona).

Studenci proszeni są przez swoich lektorów o przysłanie danych, które póżniej przesyłane są koordynatorowi ds. olimpiady.

Dane należy wypełnić według tabeli:

 

Nazwisko

Imię

Punkty I etap pisemny

Data urodzenia

Numer indeksu

Wydział

Kierunek

Tryb studiów

Nazwisko lektora

Uczelnia

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

 

Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie internetowej SJO Politechniki Poznańskiej: http://www.dfl.put.poznan

 Ostatnie lata wykazały bardzo owocną współpracę naszych studentów i lektorów, wynikiem której było wielokrotne zdobywanie tytułów laureata. W latach 2012 i 2011, był to pan Michał Gawlas (opiekun: mgr Joanna Tokarska-Kozłowska). Laureatami w roku 2012 byli również pan Błażej Tustanowski (opiekun: dr Bogusław Kubiak) i pan Maciej Habant (opiekun: mgr Katarzyna Sojka).        

Opracowała: Koordynator ds. olimpiady mgr Joanna Tokarska -Kozłowska


 

 

Poniżej opis udziału naszych studentów w poszczególnych edycjach Olimpiady poczynając od najnowszej. 

 

Ogromny sukces językowy naszych studentów - finał XV edycji Olimpiady

 

9 maja 2014 w Centrum Języków i Kultury Politechniki Poznańskiej odbyła się pierwsza część etapu finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wyższych Uczelni Technicznych, celem której było wyłonienie 10 osób, laureatów XV edycji tejże Olimpiady. Wzięło w niej udział199 studentów z 16 wyższych uczelni technicznych z całej Polski. 89 finalistów przyjechało do Poznania na dwudniowy, dwuetapowy finał - pisemny i ustny. Politechnikę Opolską reprezentowała jedna studentka i dwóch studentów: pani Karolina Danielewicz studentka Wydziału Budownictwa oraz pan Michał Gawlas i pan Radosław Sołdański studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

 

Druga część etapu finałowego - część ustna, jaką były prezentacje multimedialne zatytułowane „ My formula for success in professional life”, odbyła się 10 maja 2014.

 

Do ścisłego finału, a tym samym do grona laureatów, dostały się dwie osoby z naszej uczelni – pan Michał Gawlas oraz pan Radosław Sołdański .

 

Studenci odnieśli wielki sukces! Pan Michał Gawlas nie tylko zdobył 1. miejsce ale został również nagrodzony tytułem Największego Entuzjasty Olimpiady ze względu na wielokrotny udział w tym konkursie językowych.Pan Radosław Sołdański zajął bardzo wysokie 5. miejsce.

 

Atrakcyjne nagrody dla laureatów ufundowało wielu sponsorów, w tym również nasza Politechnika Opolska.

 

Mgr Joanna Tokarska-Kozłowska, koordynator ds. olimpiady z ramienia Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, została zaproszona przez organizatorów do uczestniczenia w pracach komisji oceniającej prezentacje laureatów, jako ekspert była również członkiem jury oraz miała przyjemność wręczania nagród wyróżnionym studentom.   

 

                                                                                          Opracowała: mgr Joanna Tokarska- Kozłowska


 

 

 

 XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyzszych Uczelni Technicznych

Za nami pierwszy etap  XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej corocznie przez Politechnikę Poznańską.

W dniu 6 grudnia 2013 pod patronatem Studium Języków Obcych  do zmagań przystąpiło 26 studentów naszej uczelni.

Komisja pod przewodnictwem mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej, pełniącej po raz kolejny funkcję koordynatora ds. Olimpiady ze strony Politechniki Opolskiej, wyłoniła kandydatów do  II etapu. W gronie  pięciu najlepszych finalistów znaleźli się:

1. Michał Gawlas             WEiA    /podopieczny mgr Danuty Rydzak/

2. Radosław Sołdański     AiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

3. Karolina Danielewicz   Bud      /podopieczna mgr Kingi Pietrzykowskiej-Mróz/

4. Bartłomiej Wudecki     WIPiL  /podopieczny mgr Miłosławy Sokołowskiej/

5. Piotr Banach               TiR       /podopieczny mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej/

 

W pracach komisji uczestniczyli również  mgr Bożena Kołada,  mgr Wiesław Mróz oraz mgr Ilona Płaneta.

Z przyjemnością notujemy, że Olimpiada Języka Angielskiego cieszy się wielkim zainteresowaniem   ze strony studentów, których poziom wiedzy znacznie wykracza poza program nauki języka angielskiego.

Pragniemy również przypomnieć, że zeszłoroczni finaliści I etapu Olimpiady znaleźli się w czołówce laureatów  zeszłorocznej XIV Olimpiady, spośród których  Maciej Habant /opiekun: mgr Katarzyna Sojka/ zajął I miejsce w skali kraju.

Opracowała: mgr Ilona Płaneta 


Poniżej przedstawiamy sylwetkę laureata olimpiady z roku 2013:

MACIEJ HABANT (ur. 14 listopada 1992 r.) uczęszczał do I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu, gdzie zdobył średnie wykształcenie w klasie o profilu matematyczno – informatycznym.

Egzamin dojrzałości zdał w roku 2010, a wybranym językiem obcym w ramach przedmiotów maturalnych był język angielski na poziomie rozszerzonym.

Jego zainteresowania skupiają się wokół takich obszarów wiedzy, jak kultura krajów anglojęzycznych, języki obce, najnowsze osiągnięcia technologiczne, szczególnie w dziedzinie informatyki, elektroniki i robotyki, co udowodnił poprzez dokonanie wyboru rodzaju uczelni wyższej oraz kierunku studiów.

Pan Maciej Habant jest obecnie studentem drugiego roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i kontynuuje naukę na kierunku Automatyki i Robotyki.

Dnia 7 grudnia 2012 r. przystąpił do pisemnych eliminacji w ramach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Uczelni Technicznych, które odbyły się w siedzibie SJO Politechniki Opolskiej i zakwalifikował się do drugiego, a następnie finałowego etapu zmagań przeprowadzonych przez Organizatora – Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Ostatni etap Olimpiady miał miejsce 27 kwietnia 2013 r., przyjmując formę prezentacji multimedialnej, odnoszącej się do tematu wyzwań stojących przed światem współczesnym. Temat w oryginale brzmiał: “Challenges that our contemporary world faces”.

Student Politechniki Opolskiej - Maciej Habant, w drodze rywalizacji i po zamknięciu końcowej fazy Olimpiady, został jej laureatem, zdobywając pierwsze miejsce w skali kraju.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!