Strona głównaEgzaminy

Informacje dla studentów I roku

Szanowna Studentko i Studencie!

W drugim roku studiów rozpoczniesz obowiązkowy lektorat języka obcego. W zależności od wydziału, na którym studiujesz, będzie to język angielski lub język niemiecki (lub do wyboru jeden z nich). Wymagany minimalny poziom zaawansowania językowego to B1 (zgodnie z opisem poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Oznacza to, że lektorat języka obcego będzie na poziomie B2 lub wyższym (w ofercie SJO to poziomy B2 i B2+). 

Żeby ułatwić Ci określenie swojego faktycznego i aktualnego poziomu zaawansowania językowego udostępniamy testy diagnostyczne z języka angielskiego i niemieckiego. Znajdziesz je w zakładce TESTY DIAGNOSTYCZNE.

Język angielski – dwa testy, do wyboru (test w wersji Word wyd. Macmillan lub test Cornelsen w wersji online http://sprachtest.cornelsen.de/html/en_startseite.html).

Język niemiecki – test Cornelsen w wersji online http://www.cornelsen.de/sprachtest.

Po samodzielnym i rzetelnym wykonaniu testów i po uzyskaniu wyniku liczbowego sprawdź interpretację swojego wyniku.

Interpretacja wyników testu Cornelsen w kontekście zapisu na obowiązkowy lektorat na II roku studiów:

Jeśli, przystępując do testu na poziomie B1, uzyskałeś wynik od 90% do 100% znasz język na poziomie B1  wyśmienicie. Zastanów się nad poziomem B2+.

Jeśli, przystępując do testu na poziomie B1, uzyskałeś minimum 70%, znasz język dobrze na poziomie B1 i możesz  zapisać się do grupy B2.

Jeśli,  przystępując do testu na poziomie B1, uzyskałeś od 50% do 69%, masz pewne braki. Zalecana jest samodzielna praca nad wyrównaniem poziomu lub kurs wyrównawczy do poziomu B1.

Jeśli, przystępując do testu na poziomie B1, uzyskałeś 0 do 49 %, poziom znajomości języka jest zdecydowanie poniżej B1. Powinieneś dodatkowo sprawdzić, czy  jesteś na poziomie A2. Koniecznie samodzielnie i odpowiednio wcześnie przygotuj się do pracy na poziomie B1 lub skorzystaj z kursów językowych  doprowadzających do poziomu B1.

 

Interpretacja wyników testu wyd. Macmillan w kontekście zapisu na obowiązkowy lektorat na II roku studiów:

Jeśli uzyskałeś wynik od 1 do 15 punktów, to Twój poziom znajomości języka jest zdecydowanie poniżej B1.  Koniecznie samodzielnie i odpowiednio wcześnie przygotuj się do pracy na poziomie B1 lub skorzystaj z kursów językowych doprowadzających do poziomu B1.

Jeśli uzyskałeś wynik od 16 do 19 punktów, to masz pewne braki. Zalecana jest samodzielna praca nad wyrównaniem poziomu lub kurs wyrównawczy do poziomu B1.

Jeśli uzyskałeś wynik od 20 do 30 punktów, to znasz język na poziomie B1 i możesz zapisać się do grupy B2.

Jeśli uzyskałeś wynik od 31 do 45 punktów, to znasz język na poziomie B1 wyśmienicie. Zastanów sie nad poziomem B2+.

-----------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chesz podwyższyć poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego jeszcze przed rozpoczęciem obowiązkowego lektoratu, Studium Języków Obcych proponuje Ci udział w tzw. kursie pomostowym. Kursy są prowadzone przez wykładowców SJO, w naszej siedzibie (ul. Prószkowska 76, II Campus PO, budynek 6), w bardzo atrakcyjnych cenach. Więcej o ofercie, zapisach, cenie i regulaminie kursów w zakładce KURSY JĘZYKÓW OBCYCH. 

Bulats

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oferuje studentom, doktorantom i pracownikom możliwość przystąpienia do międzynarodowego testu językowego BULATS (The Business Language Testing Service) administrowanego przez Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Test jest przeprowadzany sposobem on-line.

BULATS jest efektem współpracy University of Cambridge ESOL Examinations z trzema wiodącymi europejskimi instytutami językowymi: Alliance Francaise, Goethe-Institut i Universidad de Salamanca.

 

Testy przeprowadzane są w czterech językach.

·język angielski,

·język francuski,

·język hiszpański,

·język niemiecki.

 

BULATS pozwala określić poziom umiejętności językowych i jest testem odpowiednim dla każdego, kto używa języka obcego w miejscu pracy. Został opracowany z uwzględnieniem szerokich potrzeb ludzi czynnych zawodowo jednakże nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jest zatem idealnym narzędziem dla studentów, którzy będą potrzebowali znajomości języka "na potrzeby rynku pracy" dopiero w przyszłości.

Wyniki testu BULATS uznawane są przez szereg instytucji edukacyjnych oraz  firm i koncernów międzynarodowych. Na naszej uczelni studenci, którzy zdadzą test na poziomie odpowiadającym poziomowi lektoratu, na który uczęszczają, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu końcowego (nadal obowiązuje część ustna).

Więcej na stronie: www.bulats.pl

Informator dla chętnych w formacie PDF

 

Najbliższa sesja pisemnego egzaminu BULATS  ON-LINE  z języka angielskiego odbędzie się w dniu 19.05.2017.

Miejsce egzaminu: siedziba SJO,ul.Prószkowska 76, budynek P-6

Informacja i zapisy w formie elektronicznej : mgr Bogusława Kowalczyk (b.kowalczyk@po.opole.pl), P6-116

Termin zapisów: 18.04.2017 - 24.04.2017 (do godziny 15.00). Zapisy odbywają się za pomocą poniższego formularza.

W przypadku dużej liczby chętnych zostanie zorganizowana druga sesja egzaminu. O terminie będziemy informować na bieżąco.

 

 Opłata:

Opłatę w wysokości 99 PLN należy uiścić po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora Sesji a potwierdzenie wpłaty należy złożyć w sekretariacie SJO  w terminie podanym przez organizatora w emailu. 

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto podane poniżej:

LANG LTC Sp. z o.o.
ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A.
BZWBK 65 Oddział w Warszawie, pl. Zbawiciela 2
77150011261211200816260000

W tytule przelewu prosimy wpisać:  imię i nazwisko oraz BULATS Politechnika Opolska

 

Egzamin

Egzamin z języka obcego

w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.


1. Egzamin przeprowadzany jest po czterech semestrach lektoratu języka obcego na wszystkich wydziałach Politechniki Opolskiej.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

 • ustnej (30pkt)
 • pisemnej (70pkt)

3. Obie części egzaminu przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej.

4. Opis części ustnej egzaminu:

 •  obowiązuje opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych przedstawiony studentom na początku semestru
 •  składa się z dwóch części (czas wypowiedzi - do 5 min): wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość (I część) oraz odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego (II część).

5. Kryteria oceniania egzaminu ustnego:

 • sprawność komunikacyjna
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych
 • wymowa i intonacja
 • płynność wypowiedzi

6. Opis części pisemnej:

 • test egzaminacyjny jest układany indywidualnie przez wykładowców dla poszczególnych grup
 • test składa sę z następujących części: słuchanie (20 pkt), czytanie (20 pkt), formy leksykalno-gramatyczne (20 pkt), pisanie (10pkt)

7. Kryteria oceniania pisania:

 • treść
 • forma
 • bogactwo językowe
 • poprawność językowa

8. Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

ilość punktów

ocena

100 – 91

bardzo dobry

90 – 81

dobry plus

80 – 71

dobry

70 – 61

dostateczny plus

60 – 51

dostateczny

 

9. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części: ustną i pisemną
     (odpowiednio: 30pkt + 70pkt=100pkt).

10. Kolejność przeprowadzania części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia

 


Egzamin składa się z dwóch części:

I.   pisemnej  -  stanowiącej 70% oceny - 42 pkt (czas trwania egzaminu to max. 60 min)

II.  ustnej  -  stanowiącej 30% oceny - 18 pkt (czas wypowiedzi od 3 do 5 min)

 

Część pisemna to zadania sprawdzające znajomość słownictwa i wyrażeń charakterystycznych dla specjalizacji

Część ustna to indywidualna prezentacja studenta na temat zgodny ze specjalizacją

 

Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

iość punktów ocena
60 - 55 bardzo dobry
54 - 49 dobry plus
48 - 43 dobry
42 - 37 dostateczny plus
36 - 31 dostateczny

Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie częsci: ustną i pisemną.

Kolejność przeprowadzania poszczególnych części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

 

Kurs języka polskiego

Studium Języków Obcych PO prowadzi kursy kultury i języka polskiego dla studentów zagranicznych z programu Erasmus. Ich uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz punkty ECTS stosownie do liczby odbytych zajęć.

W okresie wakacyjnym prowadzone są zajęcia z języka polskiego dla studentów z Europy Wschodniej, którzy chcą podjąć studia na naszej Uczelni.

Przeprowadzane są także egzaminy określające stopień znajomości języka polskiego dla kandydatów do podjęcia studiów w języku polskim oraz cudzoziemców ubiegających się o pracę w PO.

Lektorzy posiadają specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu kultury i języka polskiego jako obcego oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w kraju i za granicą.

opracował dr Bogusław Kubiak

Kursy językowe


Informacje wkrótce...