Strona główna"My Passions"

"My Passions". 2016-05-29 13:32.

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej zaprasza na konkurs MY PASSIONS

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów I i II stopnia, a zwłaszcza tych, którzy uczęszczają na lektoraty językowe, na konkurs „MY PASSIONS”, który odbędzie się 10 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Studium Języków Obcych w ramach Nocy Naukowców podczas XIV Opolskiego Festiwalu Nauki.

Konkurs skierowany jest do studentów polskich i obcojęzycznych, których zapraszamy do wygłoszenia w języku obcym 10-minutowej prezentacji dotyczącej swoich pasji i zainteresowań. Forma prezentacji dowolna. Zapraszamy też serdecznie naszych finalistów i laureatów konkursów językowych, aby opowiedzieli o swoich zainteresowaniach i pochwalili się swoimi umiejętnościami.     Finaliści konkursu „MY PASSIONS” będą zwolnieni z ustnej części egzaminu językowego (języka, w którym będą prezentować) oraz otrzymają upominki.                                                         

Zgłoszenia należy kierować do swojego lektora lub do Danuty Rydzak na adres mailowy: d.rydzak@po.opole.pl.                                                                                                       

W zgłoszeniu należy podać:                                                                                            

- imię i nazwisko, wydział, kierunek, rok 

- temat prezentacji

- język prezentacji

W drugiej części tego konkursu przewidziany jest koncert zespołu DKR (Dźwięki Kolorów Retro), który składa się z obecnych i byłych studentów Politechniki Opolskiej, a których pasją jest muzyka.

Serdecznie zapraszamy !!!!

XIV Opolski Festiwal Nauki i Noc Naukowców