Strona głównaSpotkanie lektorów języka polskiego ze studentami zagranicznymi

Spotkanie lektorów języka polskiego ze studentami zagranicznymi. 2017-10-20 08:15.

2.10.2017 r. lektorzy języka polskiego Studium Języków Obcych PO, dr Beata Świerczewska oraz dr Bogusław Kubiak wzięli udział w spotkaniu adaptacyjnym dla studentów zagranicznych odbywających studia w języku polskim. W tym roku obok tradycyjnie najliczniejszej grupy studentów ukraińskich w naszym języku uczyć się będą u nas także studenci z Białorusi i Litwy. Prezentacja systemu nauki języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców stanowiła uzupełnienie informacji przekazywanych przez Centrum Obsługi Studenta oraz Samorząd Studentów.

 

Lektorat z języka polskiego na poziomie B2 jest obowiązkowy dla wszystkich studentów zagranicznych odbywających studia w języku polskim na I roku studiów w wymiarze 30 godzin w semestrze. Na studiach I stopnia trwa dwa semestry i kończy się egzaminem, a na studiach II i III stopnia jeden semestr, po którym następuje zaliczenie na ocenę. Za każdy pozytywnie ukończony semestr lektoratu z języka polskiego student otrzymuje 1 punkt ECTS. Zaliczenie tych zajęć oraz zdanie egzaminu na poziomie B2 stanowi dodatkowe osiągnięcie umieszczane w suplemencie do dyplomu. Studenci, którzy nie mają poświadczonej znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 i nie posiadają Karty Polaka, muszą jeszcze na początku semestru przystąpić do egzaminu weryfikującego biegłość w naszym języku na tym właśnie stopniu zaawansowania.

Studenci zagraniczni z programu Erasmus, którzy odbywają studia w języku angielskim, również mają możliwość poznawania języka polskiego. Dla nich organizowane są na poziomie podstawowym kursy Polish Language and Culture (Level A1).

 4