Strona główna Rusza XIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

 Rusza XIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. 2017-10-21 09:03.

 

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych, organizowanej przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. 

 

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, ogólnego słownictwa technicznego, oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego wśród studentów uczelni technicznych. Promuje rywalizację, motywuje do pogłębiania wiedzy oraz dostarcza umiejętności przydatnych na rynku pracy.  

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji olimpiady języka angielskiego!

  

W Olimpiadzie mogą brać udział uczestnicy poprzednich Olimpiad Języka Angielskiego za wyjątkiem laureatów z miejsc od 1 do 5. W Olimpiadzie mogą brać również udział doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym. 

Studenci chętni do wzięcia udziału w olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się u swoich lektorów lub u mgr J.Tokarskiej- Kozłowskiej  do dnia 20 listopada. Liczba miejsc ograniczona – 30 osób. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:  

Etap I w Opolu (Politechnika Opolska) 

 odbędzie się w piątek 1.12.2017 w godzinach 15.15-17.15(czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy). 

Są to eliminacje wewnątrzuczelniane pisemne, bazujące na teście przygotowanym w CJK PP w Poznaniu. Zarówno w eliminacjach wewnątrzuczelnianych, jak i w finale obecne będą elementy języka technicznego. 

Etap II w  Poznaniu  w dniach :21-22.04.2018 

 Eliminacje pisemne: piątek, 21.04.2018 , godz. 12.00-14.00-część pisemna (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy); 

  Eliminacje ustne: piątek, 21.04.2018 r. od godziny 15.15; 

  Finał -Prezentacje: sobota 22.04.2018 r. godz 8.45 wyłonienie laureatów. 

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu są zobowiązane do przygotowania prezentacji w formie multimedialnej. 

Tematy tegorocznej prezentacji: 

1. ”All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.” (Arthur Shopenhauer). 

2.”Quality is not an act, it is a habit”(Aristotle). 

mgr Joanna Tokarska-Kozłowska 

(koordynator ds.olimpiady) 

j.tokarska-kozlowska@po.opole.pl