Strona głównaXIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. 2017-10-26 13:41.

Organizatorem XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera. Na każdy z etapów Olimpiady uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją studencką.

Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

 

Olimpiada składa się z dwóch etapów.

Etap I - w macierzystych uczelniach

Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz język techniczny.

Termin: piątek, 24.11.2017 r., godzina 15.30.

Czas trwania: 90 minut

Miejsce: Politechnika Opolska, Studium Języków Obcych, P6-20

Zgłoszenia

Prosimy zgłaszać się pocztą elektroniczną do lektorów języka niemieckiego do dnia 15.11.2017 r. podając:

1.      nazwisko, imię

2.      rok studiów

3.      stopień studiów                                                                               

4.      wydział

5.      kierunek studiów

6.      numer legitymacji studenckiej

7.      adres mailowy           

8.      czy potrzebne jest zwolnienie z zajęć w dniu 24.11.2017.              

Wszystkie informacje dotyczące XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych udostępnione są na stronie internetowej SJO Politechniki Śląskiej:

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/Regulamin%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Niemieckiego.aspx         

 

Przygotowała: mgr Kerstin Szteliga