Strona głównaWarsztaty SERMO w Szklarskiej Porębie – XI 2017

Warsztaty SERMO w Szklarskiej Porębie – XI 2017. 2017-11-13 11:52.

Kierownictwo SJO mgr Danuta Rydzak i mgr Magdalena Dolińska wzięły udział w warsztatach SERMO: AKREDYTACJA, EWALUACJA I CERTYFIKACJA  jako narzędzia projakościowe implementowane w akademickich ośrodkach nauczania języków obcych, które odbyły się w Szklarskiej Porębie w dniach 10-12 listopada 2017.

W pierwszym dniu miało miejsce zebranie walne SERMO, na którym omówiono bieżące sprawy SERMO oraz zaprezentowano działalność organizacji CASALC (Czech and Slovak Association of Language Centres – czeski i słowacki odpowiednik organizacji SERMO), z którą to podpisano umowę o współpracy.

Sobota poświęcona była dyskusji nad ewaluacją pracownika jako narzędziem projakościowym. Zaprezentowano systemy oceniające stosowane przez niektóre ośrodki akademickie. Nastąpiła wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.

W tym samym dniu omówiono problematykę ewentualnej akredytacji akademickich ośrodków nauczania języków obcych. Rozmawiano o zasadności udzielania akredytacji takim jednostkom uczelnianym przez SERMO. Powrócono do prac nad odpowiednim dokumentem, który został ponownie poddany analizie.

W ostatnim dniu, na podsumowującym spotkaniu, uzgodniono zakres prac do wykonania i powołano zespoły robocze do procesu nowelizacji obecnych dokumentów akredytacyjnych oraz ewaluacyjnych, które wyniki swojej pracy przedstawia na kolejnych warsztatach w maju przyszłego roku.