Strona głównaI etap XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

I etap XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. 2017-11-27 07:49.

W piątkowe popołudnie 24.11.2017 r. miłośnicy języka niemieckiego studiujący na wyższych uczelniach technicznych po raz kolejny przystąpili w całej Polsce do lingwistycznej rywalizacji w ramach Olimpiady organizowanej przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jej pierwsza część odbywa się zawsze w uczelniach macierzystych, a wziąć w niej udział mogą wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dla naszej uczelni stanowi to znaczne ograniczenie, gdyż na kierunkach nietechnicznych również znaleźć można wiele osób biegle posługujących się językiem niemieckim, które chętnie chciałyby sprawdzić się w takich zmaganiach. Zgodnie jednak z regulaminem swoich sił spróbować mogą tylko przyszli inżynierowie oraz inżynierowie odbywający studia II i III stopnia.

 

W tym roku ponownie zebrała się grupa prawie trzydziestu studentów, którzy zachęcani przez lektorów języka niemieckiego, postanowili zmierzyć się z testem pisemnym sprawdzającym gramatykę i leksykę języka niemieckiego, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz rozumienie niemieckiego języka technicznego w oryginalnych tekstach specjalistycznych. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu Olimpiady czuwała komisja w składzie mgr Kerstin Szteliga, kierownik Zespołu Germanistów SJO oraz mgr Krystyna Potoniec i dr Bogusław Kubiak, wykładowcy języka niemieckiego.

 

Studenci Politechniki Opolskiej tradycyjnie już każdego roku kwalifikowali się do II Etapu Olimpiady i zdobywali w nim miejsca laureatów. Liczymy więc, że również w tym roku nasza Uczelnia będzie miała swoich reprezentantów w rozgrywkach finałowych. Czeka na nich wiele cennych nagród i zaliczenie lektoratu języka niemieckiego na najwyższą ocenę. Przeżycie takiej przygody z pewnością nie będzie również bez znaczenia dla firm, które zatrudnienie uzależniają właśnie od dobrej znajomości języka niemieckiego. English is a must, German is a plus – to motto Goethe-Institut jest szczególnie ważne, właśnie jeśli chodzi o znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

Przygotował: dr Bogusław Kubiak