Strona głównaKurs języka polskiego

Kurs języka polskiego. 2013-09-23 19:22.

Studium Języków Obcych PO prowadzi kursy kultury i języka polskiego dla studentów zagranicznych z programu Erasmus. Ich uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz punkty ECTS stosownie do liczby odbytych zajęć.

W okresie wakacyjnym prowadzone są zajęcia z języka polskiego dla studentów z Europy Wschodniej, którzy chcą podjąć studia na naszej Uczelni.

Przeprowadzane są także egzaminy określające stopień znajomości języka polskiego dla kandydatów do podjęcia studiów w języku polskim oraz cudzoziemców ubiegających się o pracę w PO.

Lektorzy posiadają specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu kultury i języka polskiego jako obcego oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w kraju i za granicą.

opracował dr Bogusław Kubiak