Rada SJO

Rada SJO. 2018-10-11 12:21.

Przewodnicząca - mgr Danuta Rydzak - Kierownik
Członkowie:    - mgr Magdalena Dolińska - z-ca Kierownika
                 mgr Bogusława Kowalczyk - kierownik zespołu języka angielskiego
                 mgr Kerstin Szteliga - kierownik zespołu języka niemieckiego                                                      dr Agnieszka Kossowska - pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia                              dr Bogusław Kubiak - przedstawiciel pracowników                                                                             mgr Miłosława Sokołowska - przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP                                                             mgr Ewa Kowalczyk - przedstawiciel ZOZ NSZZ "Solidarność"