Strona głównaWarsztaty SERMO w Szklarskiej Porębie – XI 2017

Kierownictwo SJO mgr Danuta Rydzak i mgr Magdalena Dolińska wzięły udział w warsztatach SERMO: AKREDYTACJA, EWALUACJA I CERTYFIKACJA  jako narzędzia projakościowe implementowane w akademickich ośrodkach nauczania języków obcych, które odbyły się w Szklarskiej Porębie w dniach 10-12 listopada 2017.

W pierwszym dniu miało miejsce zebranie walne SERMO, na którym omówiono bieżące sprawy SERMO oraz zaprezentowano działalność organizacji CASALC (Czech and Slovak Association of Language Centres – czeski i słowacki odpowiednik organizacji SERMO), z którą to podpisano umowę o współpracy.

Czytaj więcej...

Bezpłatny Pre-test Cambridge!

Zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie swoich umiejętności z języka angielskiego!

Bezpłatny Pre-Test do Egzaminu Cambridge w dniach:

16.11.2017 First Certificate (FCE) - godz.11.00 sala P6-20

17.11.2017 Advanced (CAE) - godz. 10.00 sala P6-20

Pre-testy  zostaną sprawdzone w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge University.

Egzaminy Cambridge są WAŻNE BEZTERMINOWO i umożliwiają znalezienie pracy w środowisku międzynarodowym.

Zapisy do 15.11.2017

Kontakt: mgr Miłosława Sokołowska (m.sokolowska@po.opole.pl)

SJO, ul. Prószkowska 76, budynek 6, pokój 17

Kursy Językowe w semestrze zimowym

Z przyjemnością informujemy, że ostatecznie utworzyły się następujące grupy na
kursach językowych w semestrze zimowym:

Czytaj więcej...

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Organizatorem XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera. Na każdy z etapów Olimpiady uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją studencką.

Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

Czytaj więcej...

Językowy staż na Ukrainie

W dniach 13 – 18 września dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak  przebywała na stażu zagranicznym z gościnnymi wykładami na uniwersytecie im. Lesji Ukrainki w Łucku (Lesya Ukrainka Eastern European National University, університет імені Лесі Українки). 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 Rusza XIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

 

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych, organizowanej przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. 

 

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, ogólnego słownictwa technicznego, oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego wśród studentów uczelni technicznych. Promuje rywalizację, motywuje do pogłębiania wiedzy oraz dostarcza umiejętności przydatnych na rynku pracy.  

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji olimpiady języka angielskiego!

Czytaj więcej...

Spotkanie lektorów języka polskiego ze studentami zagranicznymi

2.10.2017 r. lektorzy języka polskiego Studium Języków Obcych PO, dr Beata Świerczewska oraz dr Bogusław Kubiak wzięli udział w spotkaniu adaptacyjnym dla studentów zagranicznych odbywających studia w języku polskim. W tym roku obok tradycyjnie najliczniejszej grupy studentów ukraińskich w naszym języku uczyć się będą u nas także studenci z Białorusi i Litwy. Prezentacja systemu nauki języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców stanowiła uzupełnienie informacji przekazywanych przez Centrum Obsługi Studenta oraz Samorząd Studentów.

Czytaj więcej...

NOWA INFORMACJA O KURSACH JĘZYKOWYCH

Informujemy, że przedłużyliśmy zapisy do wszystkich grup językowych podanych w ofercie. Aby dokonać zapisu, trzeba zgłosić się mailowo do prowadzącego dany kurs lub przyjść na zajęcia organizacyjne. Ostateczny termin zamknięcia zapisów to 23.10.2017, czyli najbliższy poniedziałek. W razie pytań: t.pochopin@.po.opole.pl

Zapraszamy!

Poniżej podajemy informacje o terminach spotkań organizacyjnych.

Grupa MD1- 24.10.2017, g. 16.00, P6 - 115

Grupa MD2 – 25.10.2017, g. 14.00, P6 - 115

Grupa MD3 – 26.10.2017, g. 8.20, P6 - 115

Grupa WM2 – 24.10.2017, g. 15.00, Lipsk

Grupa SW1 – 19.10.2017, g.17.00, P6 - 20

Grupa DR1 –  25.10.2017, g. 18.00, P6 - 110

Grupa TP1 – 23.10.2017, g. 16.15, P6 - 4

Grupa AK1 – 23.10.2017, g. 15.00, sala do uzg.

Grupa AK3 AMS – 25.10.2017, g. 13.15, Luboszycka

Grupa MHG4 - 26.10.2017, g. 19.00, sala 3, Luboszycka 7

Osoby, które zapisały się do pozostałych, niewymienionych grup otrzymają maila albo od prowadzącego dany kurs albo od organizatora z informacją czy grupa się utworzyła i kiedy jest spotkanie. W razie pytań, prosimy o kontakt t.pochopin@po.opole.pl

 

 

 

sermo-logo-nowe
 

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB