Strona głównaXIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Organizatorem XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera. Na każdy z etapów Olimpiady uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją studencką.

Zwycięzcy z ubiegłych lat nie mają prawa uczestniczyć w kolejnych edycjach Olimpiad.

Czytaj więcej...

Językowy staż na Ukrainie

W dniach 13 – 18 września dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak  przebywała na stażu zagranicznym z gościnnymi wykładami na uniwersytecie im. Lesji Ukrainki w Łucku (Lesya Ukrainka Eastern European National University, університет імені Лесі Українки). 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 Rusza XIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

 

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych, organizowanej przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. 

 

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, ogólnego słownictwa technicznego, oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego wśród studentów uczelni technicznych. Promuje rywalizację, motywuje do pogłębiania wiedzy oraz dostarcza umiejętności przydatnych na rynku pracy.  

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji olimpiady języka angielskiego!

Czytaj więcej...

Spotkanie lektorów języka polskiego ze studentami zagranicznymi

2.10.2017 r. lektorzy języka polskiego Studium Języków Obcych PO, dr Beata Świerczewska oraz dr Bogusław Kubiak wzięli udział w spotkaniu adaptacyjnym dla studentów zagranicznych odbywających studia w języku polskim. W tym roku obok tradycyjnie najliczniejszej grupy studentów ukraińskich w naszym języku uczyć się będą u nas także studenci z Białorusi i Litwy. Prezentacja systemu nauki języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców stanowiła uzupełnienie informacji przekazywanych przez Centrum Obsługi Studenta oraz Samorząd Studentów.

Czytaj więcej...

NOWA INFORMACJA O KURSACH JĘZYKOWYCH

Informujemy, że przedłużyliśmy zapisy do wszystkich grup językowych podanych w ofercie. Aby dokonać zapisu, trzeba zgłosić się mailowo do prowadzącego dany kurs lub przyjść na zajęcia organizacyjne. Ostateczny termin zamknięcia zapisów to 23.10.2017, czyli najbliższy poniedziałek. W razie pytań: t.pochopin@.po.opole.pl

Zapraszamy!

Poniżej podajemy informacje o terminach spotkań organizacyjnych.

Grupa MD1- 24.10.2017, g. 16.00, P6 - 115

Grupa MD2 – 25.10.2017, g. 14.00, P6 - 115

Grupa MD3 – 26.10.2017, g. 8.20, P6 - 115

Grupa WM2 – 24.10.2017, g. 15.00, Lipsk

Grupa SW1 – 19.10.2017, g.17.00, P6 - 20

Grupa DR1 –  25.10.2017, g. 18.00, P6 - 110

Grupa TP1 – 23.10.2017, g. 16.15, P6 - 4

Grupa AK1 – 23.10.2017, g. 15.00, sala do uzg.

Grupa AK3 AMS – 25.10.2017, g. 13.15, Luboszycka

Grupa MHG4 - 26.10.2017, g. 19.00, sala 3, Luboszycka 7

Osoby, które zapisały się do pozostałych, niewymienionych grup otrzymają maila albo od prowadzącego dany kurs albo od organizatora z informacją czy grupa się utworzyła i kiedy jest spotkanie. W razie pytań, prosimy o kontakt t.pochopin@po.opole.pl

 

 

STUDENCI - III ROK WEAiI - zlikwidowane grupy

Lista grup z wolnymi miejscami:

3 osoby - godz. 11.00 P6-218 - mgr Kinga Pietrzykowska-Mróz

3 osoby - godz. 9.50 P6-119 - mgr Joanna Tokarska-Kozłowska

5 osób - godz. 8.20 P6-119 - mgr Joanna Tokarska-Kozłowska

4 osoby - godz. 11.00 P6-11 - mgr Iwona Wyszyńska

1 osoba - godz. 9.15 P6-12 - mgr Miłosława Sokołowska

8 osób - godz. 11.55 P6-115 - mgr Magdalena Dolińska

 

Proszę jak najszybciej skontaktować się z prowadzącymi w celu dopisania do grupy, aby 19.10 wziąć udział w odpowiednich zajęciach.

 

Ruszyły zapisy na kursy językowe

Właśnie uruchomiliśmy zapisy do nowej edycji kursów językowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w dziale Kursy/Zapisy.

Uwaga studenci III roku

I.Od 1.10.br. uległy likwidacji poniższe grupy:
III WM – 1 grupa mgr Hanny Kośmider Matwiejczuk
III WEAiI – 1 grupa dr Szymona Wacha, 1 grupa mgr Katarzyny Sojki
III WWFiF – 1 grupa dr Szymona Wacha, 1 grupa mgr Mieczysława Szumnego
 
Studentów prosimy o niezwłoczne przechodzenie do innych grup na odpowiednim wydziale. Dopisać się należy bezpośrednio u nowego prowadzącego.
 
II. Ze względu na dłuższą nieobecność niżej wymienionych prowadzących, ich grupy przejmują następujący  wykładowcy:
 
Grupa III WEAiI – za mgr Katarzynę Sojkę – mgr Magdalena Dolińska (cały rok akademicki)
Grupy III WM, III WEAiI – za mgr Edytę Bogacką – dr Agnieszka Kossowska (do 31.03.2018)
Grupa III WIPiL – za mgr Edytę Bogacką – mgr Mieczysław Szumny (do 31.03.2018)
Grupa III WEAiI – za mgr Edytę Bogacą – dr Bogusław Kubiak (do 31.03.2018)

 

sermo-logo-nowe
 

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB